zdjecie

Uchylenie decyzji Prezesa UOKIK

Dodano: Maj 2017

Kancelaria z sukcesem reprezentowała Klienta - dewelopera w postępowaniu z odwołania od decyzji Prezesa UOKIK, nakładającej karę pieniężną za rzekome stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił naszą argumentację i uchylił w całości zaskarżoną decyzję. Wyrok jest prawomocny. Udało nam się przekonać sąd, że za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów może być uznane tylko ponowne stosowanie klauzul wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych przez przedsiębiorcę, który pomimo prawomocnego wyroku sądu, na mocy którego stosowane przez niego niedozwolone postanowienia umowne zostały wpisane do rejestru, nadal stosuje je w umowach z konsumentami. Argumentacja opierała się na założeniu, że rozszerzona prawomocność wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone i dokonany na jego podstawie wpis w rejestrze klauzul niedozwolonych nie powodują związania sądu w sprawach dotyczących, tak jak w niniejszym postępowaniu, innego przedsiębiorcy. Sprawę prowadziła adw. Magdalena Wojnarowska, która zajmuje się m.in. obsługą prawną deweloperów.

Copyright © 2011 Nikiel i Wspólnicy sp.j.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Zdjęcia: Krzysztof Sordyl, Lubomir Nikolov
created by agencja interaktywna
Blue Paprica