zdjecie

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza strona internetowa (Strona) została przygotowana na zlecenie Nikiel i Zacharzewski s.c. Informacje zawarte na Stronie nie mają charakteru reklamowego, nie stanowią porady prawnej, jak również nie stanowią oferty świadczenia usług prawniczych. W celu uzyskania porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji o warunkach współpracy prosimy o kontakt z Kancelarią. W granicach dozwolonych prawem Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedokładności, niekompletności lub nieaktualności informacji podanych na Stronie.

 

Zawartość Strony, a w szczególności tekst, rozwiązania graficzne, projektowe i techniczne, chronione są prawem autorskim. Wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do zawartości Strony przysługują Nikiel i Zacharzewski s.c. lub podmiotom wskazanym na Stronie.

Wykorzystanie zawartości Strony w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Nikiel Zacharzewski s.c.

 

Copyright © 2011 Nikiel i Wspólnicy sp.j.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Zdjęcia: Krzysztof Sordyl, Lubomir Nikolov
created by agencja interaktywna
Blue Paprica